Kursplaner

(Länkar öppnas i nytt fönster!)

Gamla kursplaner:

Svenska som andra språk grundläggande (pdf-fil)

Presentation mål och betygskriterier för Svenska 2

Svenska grundläggande (pdf-fil)

Presentation mål och betygskriterier för Svenska gr.

Nya kursplaner (Fr.o.m. 1/7 2012)

Svenska som andraspråk grundläggande

Svenska grundläggande