Studiebesök

Historievandring i Malmö den 16/5-2014 med klass H13V14.